لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول با تعرفه دانشجویی ، هيات علمي و فرهنگيان( حضوري / غيرحضوري) 3,500,000 ریال 2,800,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه غير دانشجویی ( حضوري / غيرحضوري) 3,900,000 ریال 2,800,000 ریال ثبت نام
شركت حضوري بدون مقاله براي كاركنان و آزاد و دريافت گواهينامه شركت حضوري 9,900,000 ریال 2,800,000 ریال ثبت نام
شركت حضوري بدون مقاله براي دانشجويان و دريافت گواهينامه شركت حضوري 7,000,000 ریال 2,800,000 ریال ثبت نام
پذيرش همزمان دومقاله ويژه متقاضيان دكتري 5,900,000 ریال 2,800,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
نمایه هر مقاله در SID 2,500,000 ریال ثبت نام
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت 5,000,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك( الزامي ) 450,000 ریال ثبت نام
نمایه و صدور گواهي نمايه توسط SID بازای هر عدد گواهی 3,900,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) 1,500,000 ریال ثبت نام
0000 0 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) 900,000 ریال ثبت نام
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 900,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal 4,000,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس بازای هر تندیس 7,500,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
مديريت دانش سازماني - با تعرفه دانشجويي دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/15 ثبت نام
مقاله نویسی علمی پژوهشی در هنر سحر ذکاوت 2,300,000 ریال 1401/12/22 ثبت نام
مقاله نويسي علمي با تعرفه دانشچويي دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/17 ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر اکرم احمدی 2,300,000 ریال 1401/12/21 ثبت نام
روش تحقیق در هنر سحر ذکاوت 2,300,000 ریال 1401/12/22 ثبت نام
SPSS مقدماتی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/20 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/19 ثبت نام
آشنایی با تحلیل آماری(1) دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/17 ثبت نام
آشنایی با روش تحقیق علمی(1) دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1401/12/16 ثبت نام