نحوه برگزاری کنفرانس...
1399/12/15

نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران روز پنجشنبه 21 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک کنفرانس در اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf
یوزرنیم user
پسورد 12345678